Polityka prywatności

Surfow.pl ("nas", "my" lub "nasz") prowadzi witrynę internetową Surfow.pl (zwaną dalej "Usługą").

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi i wyborów, które zostały powiązane z tymi danymi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z tymi zasadami.

Definicje

Usługa

Serwis to strona internetowa Surfow.pl obsługiwana przez Surfow.pl

Dane osobiste

Dane osobowe oznaczają dane dotyczące żyjącej osoby, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub z tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).

Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, wygenerowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Ciasteczka

Pliki cookie to niewielkie pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

Kontroler danych

Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) ustala, do jakich celów i w jaki sposób dane osobowe są lub mają być przetwarzane.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych osobowych.

Przetwarzacze danych (lub dostawcy usług)

Data Processor (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych.

Możemy korzystać z usług różnych dostawców usług, aby efektywniej przetwarzać dane.

Temat danych (lub użytkownik)

Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji dla różnych celów, aby zapewnić i ulepszyć naszą Usługę.

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobiste

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika, z których można się skontaktować lub zidentyfikować ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, województwo, województwo, kod pocztowy / pocztowy, miasto
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych lub wszystkich wiadomości od nas poprzez sekcję ustawień konta lub klikając link rezygnacji z subskrypcji w e-mailu, który wysyłamy.

Dane użytkowania

Możemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób usługa jest dostępna i używana ("Dane o użytkowaniu"). Dane dotyczące użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres IP twojego komputera (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, kod kraju, strony naszej wizyty, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach. strony, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowujemy określone informacje.

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na urządzeniu.

Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Pliki cookie sesji. Używamy plików cookie sesji w celu obsługi naszej usługi.
 • Pliki cookie preferencji. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.

Wykorzystanie danych

Surfow.pl wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Wykrywać, zapobiegać i zwalczać oszustwa
 • Dostarczanie aktualności, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobnych do tych, które już kupiłeś lub zapytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Surfow.pl do zbierania i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od danych osobowych, które zbieramy, oraz od konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Surfow.pl może przetwarzać dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z tobą umowę
 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie jest w naszych uzasadnionych interesach i nie jest nadrzędne wobec Twoich praw
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby zachować zgodność z prawem

Przechowywanie danych

Surfow.pl zachowa Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Zachowamy i wykorzystamy Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych prawnych umów i zasad.

Surfow.pl. zachowa również Dane użytkowania dla celów wewnętrznej analizy. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te służą do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania tych danych przez dłuższy czas.

Transfer danych

Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe, mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza państwem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie prawa dotyczące ochrony danych mogą różnić się od praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Surfow.pl podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że ​​twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, chyba że zostaną przeprowadzone odpowiednie kontrole, w tym zabezpieczenia Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych

Wymogi prawne

Surfow.pl może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu:

 • Aby spełnić prawne zobowiązanie
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Surfow.pl
 • Aby zapobiec lub zbadać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
 • W celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)

Jeżeli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. Celem Surfow.pl jest podjęcie rozsądnych kroków w celu umożliwienia poprawienia, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Państwa temat. Ilekroć jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc.
 • Prawo do poprawienia Użytkownik ma prawo do poprawienia swoich danych, jeśli informacje te są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych.
 • Prawo ograniczenia. Masz prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, czytelnym dla komputera i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody Użytkownik ma również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy Surfow.pl oparł się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

  Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

  Usługodawcy

  Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu usprawnienia naszej Usługi ("Dostawcy Usług"), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

  Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystywać ich w żadnym innym celu.

  Analityka

  Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

  Google Analytics

  Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Możesz zrezygnować z udostępniania swojej usługi w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu przez Google Analytics kodu JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) w Google Analytics na temat aktywności odwiedzin.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad zachowania prywatności w Google, odwiedź stronę internetową Polityki prywatności i warunków Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  Płatności

  Możemy świadczyć płatne produkty i / lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. Procesorów płatności).

  Nie przechowamy ani nie zbieramy danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym procesorom płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS, zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, co jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

  Procesory płatności, z którymi współpracujemy, to:

  • PayPal - Ich Politykę prywatności można obejrzeć na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

  Linki do innych stron

  Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

  Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

  Prywatność dzieci

  Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat ("Dzieci").

  Nie gromadzimy świadomie informacji umożliwiających identyfikację osóbponiżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje Dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że pobieramy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

  Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

  Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

  Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z naszym wsparciem .